Vertu hluti af teyminu okkar

Verkefnastjóri óskast

Eykt ehf. leitar eftir verkefnisstjóra til starfa við stjórnun framkvæmda á vegum félagsins. Verkefnisstjórar eru hluti af stjórnendateymi Eyktar.

Helstu verkefni:

• Stjórn innkaupa og samningagerð við undirverktaka og birgja

• Gerð og umsjón verk- og kostnaðaráætlana

• Reikningagerð og uppgjör verka

Menntun og hæfni:

• Byggingaverkfræðingur, byggingatæknifræðingur eða byggingafræðingur

• Hæfni í notkun helstu stjórntækja við áætlanagerð

• Hæfni til samvinnu og jákvæðra samskipta

Verkstjóri

Eykt vill ráða í starf verkstjóra.

Helstu verkefni:

• Dagleg verkstjórn og skipulag verkefna

• Starfsmannahald og skipulag aðfanga

• Eftirfylgni með gæðakerfi Eyktar

Menntun og hæfni:

• Hæfni til samvinnu og jákvæðra samskipta

• Meistararéttindi í húsasmíði kostur

• Skipulag og agi í vinnubrögðum

Jöfn tækifæri og virðing

Við erum alltaf að leita að nýju og kraftmiklu liðsfólki í okkar frábæra hóp! Ekki hika eitt augnablik við að hafa samband og segja okkur hvað þú hefur fram að færa – og við förum að sjálfsögðu með allt slíkt sem trúnaðarmál.

Stefna Eyktar er að gætt skuli fyllsta jafnréttis óháð kynþætti, þjóðernisuppruna, trú, lífsskoðun, fötlun, skertri starfsgetu, aldri, kynhneigð, kynvitund, kyneinkennum eða kyntjáningu.

Markmið Eyktar er að hafa yfir að ráða hæfu, áhugasömu og vel þjálfuðu starfsfólki í samræmi við starfsemi fyrirtækisins.

Vertu með!/Join Eykt!

Upplýsingar um umsækjanda/Enter your personal information.