Eykt setur sér mælanleg markmið í öryggis-, heilsu- og umhverfismálum og stefnir að því að gera sífellt betur.

GÆÐI
 • Við veitum viðskiptavinum umsamda þjónustu á umsömdum tíma.
 • Verklagsreglum í gæðahandbókinni er framfylgt og haldið við.
 • Starfsemin er skilvirk og hagkvæm.
 • Þekkingu og reynslu starfsfólks á að auka og varðveita.
 • Við vinnum stöðugt að úrbótum á öllum sviðum og gerum sífellt betur.
ÖRYGGI OG HEILSA
 • Markmið Eyktar er ávallt að skapa slysalausan vinnustað.
 • Ábyrgð stjórnenda er skýr og starfsfólk veit að öryggi þess hefur ávallt forgang.
 • Starfsumhverfi á að vera öruggt fyrir starfsfólk og aðra aðila sem tengjast starfsemi Eyktar.
 • Starfsfólki skal tryggð nauðsynleg þjálfun í öryggismálum og vinnuvernd.
 • Við vinnum að stöðugum umbótum í öryggis-, heilsu- og vinnuverndarmálum.
 • Við fylgjum lögum og reglugerðum um heilsu-, öryggis- og vinnuumhverfismál sem varða starfsemi fyrirtækisins.
 • Við hvetjum starfsfólk til að bera ábyrgð á eigin öryggi og að gera allt sem í þeirra valdi stendur til að hindra óhöpp.
UMHVERFI
 • Eykt leggur áherslu á umhverfismál á öllum starfsstöðvum sínum.
 • Lögum og reglum um umhverfismál er fylgt í allri starfsemi fyrirtækisins.
 • Við drögum eins og kostur er úr útblæstri gróðurhúsaloftegunda með góðu viðhaldi á tækjabúnaði.
 • Við nýtum innlenda, endurnýjanlega orkugjafa þar sem að hægt er að koma því við.
 • Eykt leitast við að draga úr notkun jarðefnaeldsneytis og taka mið af umhverfisáhrifum við innkaup á rekstrarvörum og þjónustu.
 • Við flokkum allan úrgang, endurnýtum það sem hægt er, endurvinnum það sem mögulegt er og að förgum öðrum úrgangi á ábyrgan hátt.
 • Við miðlum upplýsingum um frammistöðu í umhverfismálum til starfsfólks og verkkaupa.
 • Eykt fræðir starfsfólk í umhverfismálum.